sâmbătă, 30 iunie 2012

Soborul Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli(30 iunie)

Soborul Sfintilor, slavitilor si intru tot laudatilor Apostoli


1. Sfîntul Apostol Petru, cel fierbinte rîvnitor după Domnul şi slăvitul mărturisitor al numelui Său cel Sfînt, care a zis: Tu eşti Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu..., a fost frate cu Andrei cel întîi chemat, din Betsaida Galileei, fiul lui Iona, din seminţia lui Simeon. El, fiind chemat de Domnul nostru Iisus Hristos de la mrejele pescăreşti la apostolie şi de la vînarea peştilor la vînarea oamenilor, a cîştigat Biserica în loc de corabie, iar în loc de vîslă, cheile Împărăţiei cerului.

sâmbătă, 23 iunie 2012

Aceasta înseamnă Euharistie: Să creezi universul mulțumirii.Deci cu ce se ocupăEvanghelia de astăzi?! Este o Liturghie, aici în Evanghelia de astăzi ne arată cum se naște Euharistia. Euharistia este acel fenomen al plinătății absolute. Universul in Euharistie, în Liturghie, este clipa plinătății lui. În Euharistie nu lipsește nimic. Ce este atât de mare de umple universul?! Nu este mare, este o bucățică mica de pâine și un pahar și acela nu prea mare, de vin. Aici este tot universul, nu lipsește nimic. Dar de ce nu lipsește nimic? Pentru că numele Euharistie,înseamna mulțumire. Pâineași vinul sunt atât de minunate, dacă le privești cum le-a privit Hristos.